Gebruiksvoorwaarden

De internetgebruikers kunnen kosteloos gebruik maken van de diensten op de website van Texpertise (https://www.texpertise.nl).

Het feit dat u gebruik maakt van de website van Texpertise betekent dat u akkoord gaat met de gebruiksvoorwaarden voor de website van Texpertise.

Intellectuele eigendomsrechten

De intellectuele eigendomsrechten van programmatuur, teksten, beelden en/of geluiden op de website van Texpertise berusten bij Texpertise. Duplicatie, distributie en publicatie van programmatuur, teksten, beelden en/of geluiden op de website van Texpertise is uitsluitend toegestaan met voorafgaande toestemming.

Schriftelijke aanvragen stuurt u aan Texpertise, info@texpertise.nl.

Privacyverklaring

[Opstellen privacyverklaring met Veilig internetten @ https://veiliginternetten.nl/privacyverklaring-generator/start/]

Afwijzing van aansprakelijkheid

Ondanks voortdurende zorg en aandacht voor de website van Texpertise geeft Texpertise geen garanties op de volledigheid, juistheid of actualiteit van de inhoud van de website van Texpertise.

Texpertise kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade door het gebruiken van de website van Texpertise, de onmogelijkheid de website van Texpertise te gebruiken, uit de levering van diensten door Texpertise of het gebrek aan levering van diensten door Texpertise.

Wijzigingen

De inhoud van de website van Texpertise wordt regelmatig bijgewerkt. Texpertise behoudt zich het recht voor de inhoud van de website van Texpertise te allen tijde en met onmiddellijke ingang te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

Laatst gewijzigd op 31 augustus 2023.